• خازن الکترولیتی 2.2 ميكروفاراد 63 ولت – 2.2UF/63V

    ,

    خازن الکترولیتی 2.2 ميكروفاراد 63 ولت – 2.2UF/63V

    (0)
    خازن الکترولیتی 2.2 ميكروفاراد 63 ولت می‌تواند انرژی الکتریکی را توسط میدان الکترواستاتیکی در خود ذخیره کند.دارای ولتاژ 63 ولت و ظرفیت 2.2 میکرو فاراد است.