گیرنده 12 کانال کد لرن 12 ولت 433MHz

شناسه محصول: 701468

توضیحات محصول

گیرنده 12 کانال کد لرن 12 ولت 433MHz دارای ورودی12ولتجهتتغذیهدستگاه،دومد کاری)دائم یا فشاری) برای هر خروجی وقابلیت استفاده از کنتاکت باز و بسته در خروجی ها

با خرید این محصول 316 امتیاز بگیرید

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

قیمت کالا:

قیمت اصلی 1,290,575 تومان بود.قیمت فعلی 1,264,450 تومان است.

موجود


x

آخرین بروزرسانی قیمت: 11 خرداد 1403

گیرنده 12 کانال کد لرن 12 ولت 433MHz دارای ورودی12ولتجهتتغذیهدستگاه،دومد کاری)دائم یا فشاری) برای هر خروجی وقابلیت استفاده از کنتاکت باز و بسته در خروجی ها


زمان آماده سازی 2 تا 3 روز کاری

ویژگی ها :

  • ورودی12ولتجهتتغذیهدستگاه
  • قابلیت استفاده از کنتاکت باز و بسته در خروجی ها
  • دارای دومد کاری)دائم یا فشاری) برای هر خروجی
  • دارایتایمر
  • دارای ماژول گیرنده تقویت شده هما
  • دارایدوازدهخروجی220ولت)2خروجی25آمپر/10خروجی10آمپر(

موارد کاربرد : کنترل سیستم روشنایی از یک یا چند نقطهنصبدر مکان هاییکه سیم کشی، تعداد رشته سیمها .  و یا سطح مقطع سیم ها مناسب نبوده و یا امکانکنده کاری، لوله گذاری و یا سیمکشی و نصبکلید به صورت توکار بهعلت صرف وقت وهزینهمقرون به صرفه نباشد.

جهت کنترلتمامیک مجموعه از یک نقطه (به طور مثال صحن حیاط یک مجموعه)درب های ورودی ساختمان ها، .  اتاق های مدیریت و کنفرانس و سایر مکانهایی که نیاز به کنترل تردد دارد.

امکانجایگزین نمودن به جای کنتاکتورتا25آمپر (دوخروجی)

توضیح عملکرد مدهای کاریدستگاه:


مد فشاری(
Push Mode 🙁 در این حالت با فشردن هریک ازدکمه هایریموت، خروجیمتناظر با آن بر روی گیرنده12 کانال فعال شده  . و با رها نمودن دکمه، خروجیمربوطه خاموش می شود.
)مددائم(
Latch Mode🙁در این حالت با فشردن هریک از دکمه های ریموت، خروجیمربوط به آنفعالشده .  و در این وضعیت باقی می ماند وتنها با فشردن مجدد همان دکمه خروجیمربوطه خاموشمی شود.


نحوه راه اندازی مدار:


اتصال برق:گیرنده ای که در اختیار دارید دارای ورودی12ولت جهت تغذیه و راه اندازی مدار می باشد. ابتداتوسط ترمینال آبی (دو پین) برق دستگاه رامتصل نمایید . پس از اتصال برق دستگاه
LEDقرمز روشن شده که نشانگر قرار داشتن دستگاه در وضعیت آماده به کار می باشد .


اتصال مصرف کننده:جهتاتصالمصرف کنندهبه گیرنده،سیمفاز را به ترمینال
COMمربوط به هر خروجیو سیم برگشتی از لامپ(دستک لامپ) را به ترمینالNOمتصل کنید.


طریقهتعریفنمودنریموت:کلید
Learnبر روی گیرندهرا فشار داده،LEDقرمز)Learn(گیرندهبه طور ثابت روشن می شود، .  یکی از دکمه های ریموت را فشاردهید . LEDقرمزبایکبارچشمک زدنتعریفشدن ریموتجدیدرا تایید میکند . در صورتی که ریموت قبلابرای گیرنده تعریفشده باشدLEDدوبارچشمک میزند.

طریقه پاک کردن حافظه گیرنده 12 کانال کد لرن 12 ولت 433MHz :


کلید
Learnبر روی گیرندهرافشرده و رها کنیدتاLEDقرمز به طور ثابت روشن شود،سپسمجددا کلید Learnرا فشرده وبه مدت10 ثانیهنگه دارید . ،همزمان با خاموش شدنLEDقرمزحافظه گیرنده نیز پاک خواهد شد .
تغییر مد کاری:برای تغییر مد کاری هر خروجی
کلیدModeرافشار دهید تا وارد محیط تغییر مد کاری شوید. در این حالت هر دوLED قرمز و آبی گیرنده روشن می شود.

حال با فشردن هر یک از کلیدهای ریموت وضعیت خروجی مربوط به آن با روشن شدنLED Pushو یا
LEDlatch
نشان داده و تعیین می شود.

در صورت روشن شدنLED Pushخروجی در حالت فشاری(Push Mode) قرار دارد و اگرLED
Latch
روشن باقی بماند به این معنا است که خروجی مربوطه در حالت دائم(Latch Mode) قرار دارد.

برایتغییر وضعیت هر خروجی کافیست در حالی که در محیط تغییر مد کاری می باشید کلید ریموت مربوط به خروجی مورد نظر را فشار دهید تا مدکاری خروجی از حالت دایم(latch) به فشاری(Push) ویا بالعکس تغییر وضعیت دهد.

پس از اینکه وضعیت خروجی ها را به حالت دلخواه تنظیم کردید، کلیدMode را فشار دهید تا تنظیمات ذخیره شود و دستگاه از محیط تعیین مد کاری خارج شود.


نکته2: برای هر خروجی می توانید به طور جداگانه مد کاریراتنظیم نمایید، بصورت پیش فرض مد کاری در حالت حافظه دار قرار دارد.


نکته1: در خروجی شماره21( خروجی تایمر)،
PushLEDبه معنای قرار گرفتن خروجی در وضعیت تایمر است.


نکته3: پس از ورود به محیط تغییر مد کاری با فشردن هر یک از کلیدهای ریموت وضعیت فعلی خروجی نمایش داده می شود و با فشردن مجدد کلید، خروجی بین دو حالت فشاری و دایم تغییر وضعیت می دهد.


تنظیم تایمر برای دستگاه  گیرنده 12 کانال کد لرن 12 ولت 433MHz :

خروجی  تایمر دارای دو مد کاری حافظه دار و تایمر می باشد. برای تغییر مد کاری خروجی شماره12 به حالت تایمر ابتدا کلیدModeرابفشارید. سپس کلید شماره12 ریموت را فشار دهید تا وضعیت خروجی نمایش داده شود.

روشن شدن کلیدLED Latchنشانگر مد حافظه دار وPushLEDنشانگر مد تایمر می باشد. وضعیت خروجی را با فشردن کلید شماره12 به مد تایمر تغییر دهید . کلیدModeرافشرده تا تنظیمات ذخیره گردد .

از این پس در صورتی که کلید شماره12از ریموت فشرده شود خروجی فعال می شود  . و پس از گذشت زمان تعیین شده خاموش می شود.( بصورت پیش فرض این زمان بر روی30ثانیه تنظیم می باشد.)


نکته2: در صورت تغییر مد کاری خروجی12 از حالت حافظه دار به حالت تایمر،برق گیرنده راقطع و وصل نمایید .


نکته1:در زمان فعال بودن تایمر،
LEDهای آبی و قرمز ، همزمان با هم چشمک میزنند، در غیر این صورت تنهاLEDقرمز روشن می شود .


تنظیم مدت زمان خروجی تایمر:

کلیدTimerبر روی گیرنده را فشرده تاLED Timerروشن شود، حال با فشردن هر یک از کلیدهای ریموت مطابق با جدول زمان بندی تایمر، مدت زمان روشن ماندن خروجی (تایمر) تنظیم شده و دستگاه از حالت تعریف زمان خارج می شود .

وزن

268 گرم

ابعاد

165×97×30میلیمتر

ظرفیت حافظه

80عددریموت

تغذیه ورودی

12 ولت

دیتاشیت

دیتاشیت

دیتاشیت

محصولات مرتبط