گیرنده تک کانال کد لرن 12 تا 35 ولت 433MHz

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

ناموجود

گیرنده تک کانال کد لرن 12 تا 35 ولت 433MHz با ورودیتغذیه3512ولتسوییچینگ ، دارای ورودی مشترک (COM( و ماژولگیرنده برد بالاهما می باشد .

گیرنده تک کانال کد لرن 12 تا 35 ولت 433MHz با ورودیتغذیه3512ولتسوییچینگ ، دارای ورودی مشترک (COM( و ماژولگیرنده برد بالاهما می باشد .

 

زمان آماده سازی 2 تا 3 روز کاری

سیم هاي گیرنده:

 • زرد: اتصالبه ولتاژ12تا35ولت، جهت تغذیه گیرنده
 • آبی : یه مشترک(COM)
 • مشکینتنگیرنده
 • سبز : خروجیNC
 • قهوه ای : خروجیNO

 ایندستگاه صرفا برایاستفاده در مصارف خانگی طراحی شده و برای مصارف صنعتی توصیه نمی شود.
نصب دستگاه را به افراد متخصص بسپارید و از نصب آن توسط افراد غیر متخصص،به دلیل خطر برق گرفتگیو خطرات احتمالی دیگرخودداریکنید .

خصوصیات ویژه گیرنده:

 • ورودیتغذیه3512ولتسوییچینگ
 • کنترل هر کانال به صورت مستقل
 • خروجی رله، مقاوم در برابربارهای سلفی و خازنی
 • امکان تعریفدلخواهدکمه ریموتبرای گیرنده
 • دارای ماژولگیرنده برد بالاهما
 • سهمد کاری:1.دائم2.فشاری3.لحظه ای
 • دارای ورودی مشترک (COM(
 • امکان راه اندازی توسط ولتاژACوDC

نحوه راه اندازي:


 اتصالتغذیهگیرنده : دستگاهیکه در اختیار دارید،دارایتغذیه ورودی12تا35ولتسوییچینگمی باشد، کهمی توانیدازمنبع تغذیهDCویاACاستفاده نمایید.
جهت اتصال تغذیه،دو سیم زرد را به منبع تغذیه
12تا35ولت،DCویاACمتصل نمایید.پس از اتصال برق،LED گیرندهچشمک میزندکه نشاندهندهقرارگرفتنآندر وضعیت آماده به کارمی باشد.


سیم کشیگیرنده:جهت سیم کشیگیرنده به مصرف کننده، نول شهر را به یک سر مصرف کننده وصلکنید، سپس سر دیگر مصرف کننده(سیم برگشتی از مصرف کننده)را به خروجیNOکانالA(سیم قهوه ایA) و فاز شهر را به ورودیCOMکانالA(سیم آبیA( متصل کنید، تا سیم کشی اتصال مصرف کننده کامل شود .

طریقهتعریف(لرن)نمودن ریموت:


دستگاهی که در اختیار دارید امکان تعریف هر کدام از کلید های ریموت برای گیرنده را دارد .  به عنوان مثال می توانید کلید شماره
3یک ریموت که همراه دارید و آن کلید استفاده نمی شود را برای گیرنده تعریف کنید . با این قابلیت امکان معرفی یک ریموت که بخشی ازدکمه های آن استفاده نمی شود برای گیرنده وجود دارد و الزامی به تهیه ریموت جدید نیست .


جهتمعرفیریموت،دکمه لرن را یکبار فشرده (و رها کنید) تا
LEDقرمز گیرندهروشن شود . سپس یکی از دکمه های ریموت را لمس کنید،LEDقرمزخاموشمی شود ودکمه فشرده شده برایگیرندهتعریفمیشود .


طریقه پاک کردن حافظه: کلیدلرن را فشرده ونگهدارید  . همزمان با فشردن کلید،LEDقرمز روشن می شود . همچنانکلیدرا نگهدارید تاLEDقرمز خاموش شود باخاموش شدنLED،حافظهگیرنده نیز پاک میشود .


توضیح عملکرد مدهاي کاريگیرنده:


مد دائم(حافظه دار) (Latch Mode🙁در این حالت با فشررردن دکمهی ریموت ، خروجیگیرندهروشررن شررده و روشن باقی می ماند . با فشردن مجدد دکمهریموتخاموش می شود .


مد فشاري (Push Mode 🙁 در این حالت با فشردن دکمهی ریموت ،خروجی گیرنده رو شن شدهو با رها کردن آن، خروجی بلافاصله خاموش می شود .


مد لحظه اي (Momentary Mode🙁در این حالت با فشردن دکمهی ریموت ،خروجیگیرنده روشن شدهوپس از1ثانیه خاموش می شود.

 طریقه تغییرمدهايکاريگیرنده:کلید لرن را فشار داده و به مدت 4 ثانیه نگهدارید تاLEDگیرندهشروع به چشمک زدن آهسته کند . سپس کلید لرن را رها کنید تاLEDشروع به چشمک زدن سریع کند .

حال برای تغییر مد کاری ، کلید لرن دستگاه را به تعداد شماره ردیف هر مدکاری که در جدول مدهای کاریگیرنده) مشخص شده است فشار دهید .  بعد از قرار گرفتن در ردیف دلخواه منتظر بمانید تا دستگاه از محیط تغییر مدکاری خارج شود . پس از خروج، گیرنده وضعیت جدید خود را با چشمک زدنLEDبه شماره ردیف مدکاری تنظیم شده نمایش می دهد .

نکته1:برای وارد نمودن شماره وضعیت مدکاری بین هر بار فشردن کلید لرن کمی مکث نمایید.


نکته
2 :  مدکاریگیرندهبه صورت پیش فرضدر وضعیت دائمقراردارد .

توضیحات تکمیلی
تغذیه ورودي

35-12ولتAC/ DC

ابعاد

2.5×2.5×2.2

ظرفیت حافظه

80عددکدریموت

خروجیAC

220ولت7آمپر

خروجیDC

12تا30ولت7آمپر

دیتاشیت

دیتاشیت
دیتاشیت

۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.

نماد اعتماد الکترونیک

ولتاتک در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق متعلق به ولتاتک می باشد و هرگونه کپی برداری شرعا و قانونا غیرمجاز است

علاقه مندی ها 0
صفحه علاقه مندی ها خرید را ادامه دهید