کلید کاردی

هیچ دیدگاهی ثبت نشده

کلید کاردی (چاقویی) ابزاری است جهت قطع و وصل کردن جریان برق کاربرد  دارد. این کلید دارای یک تیغه فلزی است که با بسته شدن اهرم جریان مدار را وصل و با باز کردن آن جریان مدار قطع می شود.

کلید کاردی برای کاردستی‌ها و آموزش مناسب است که دو حالت روشن و خاموش  دارد. این کلید در کاردستی‌های دوره ابتدایی و درس کار و فناوری استفاده  می‌شود. نحوه کار به این صورت است که با بسته شدن اهرم کلید وصل می‌شود و  اتصال برقرار شده و جریان به حرکت در می‌آید. دارای حفره 3 میلی‌متر برای پیچ کردن کلید به تخته و … است.

 

علاقه مندی ها 0
صفحه علاقه مندی ها خرید را ادامه دهید