افزونه اسکویید دوکانال هوشمند سازی GSN

هیچ دیدگاهی ثبت نشده
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

ناموجود

افزونه اسکویید دوکانال هوشمند سازی GSN با ورودی تغذیه 240V-220 سوییچینگ و ایزوله و دارای ورودی آنالوگ جهت تشخیص برق شهر و کنترل دستی افزونه می باشد .

 افزونه اسکویید دوکانال هوشمند سازی GSN با ورودی تغذیه 240V-220 سوییچینگ و ایزوله و دارای ورودی آنالوگ جهت تشخیص برق شهر و کنترل دستی افزونه می باشد .

زمان آماده سازی 2 تا 3 روز کاری

ویژگی ها :

 • امکان کنترل هر کانال به صورت مستقل و همزمان
 • دارای ترمینال ورودی مشترک )COM )برای هر کانال
 • خروجی رله، مقاوم در برابر بارهای سلفی و خازنی
 • پنج مد کاری: 1.دائم 2 .دائم با تشخیص وضعیت 3.لحظه ای 4.فشاری 5.ترکیبی
 • دارای چنگه جهت نصب در قوطی کلید سنتی
 • امکان کنترل همزمان از سه طریق: 1.کلید مکانیکی 2.ریموت کنترل و 3.سرور مرکزی بدون تداخل

مشخصات فنی افزونه:

 • تغذیه ورودی: 240-220 ولت A
 • – خروجی AC : 220 ولت 7 آمپر
 • – خروجی DC :12 تا 30 ولت 7 آمپر
 • ظرفیت حافظه: 60 عدد کد ریموت / 30 عدد کد سرور مرکزی
 •  2.2 × 5.2 × 5.2

جدول سیم ها:

 • آبی :اتصال به نول شهر
 • قرمز :اتصال به فاز شهر
 • مشکی : آنتن

نحوه راه اندازی افزونه اسکویید دوکانال هوشمند سازی GSN :

اتصال تغذیه افزونه:دستگاهی که در اختیار دارید دارای تغذیه ورودی240-220ولت سوییچینگ و ایزوله می باشد . افزونه را در برابر نویز های شبکه برق شهر محافظت می کند.
جهت اتصال تغذیه، سیم قرمز را به فاز شهر و سیم آبی راه به نول شهر متصل نمایید. پس از اتصال تغذیه، LED افزونه چشمک میزندکه نشان دهنده قرارگرفتن آن در وضعیت آماده به کارمی باشد.

طریقه تعریف (لرن) نمودن ریموت:

یکی از قابلیت های ویژه افزونه، امکان معرفی جداگانه هر یک از کلید های ریموت، برای آن است . به عنوان مثال می توانید  کلیدی از ریموت که از آن استفاده نمی شود را برای یکی از خروجی های گیرنده تعریف نمایید. با این قابلیت، امکان معرفی  بخشی از دکمه های ریموت (که استفاده نمی شود)  را برای خروجی دلخواه افزونه دارید و نیازی به تهیه ریموت نیست.

برای تعریف ریموت، دو LED آبی، بر روی افزونه در نظر گرفته شده، که هر LED مربوط به یکی از کانال های افزونه میباشد. جهت معرفی ریموت به کانال اول ، دکمه لرن را یکبار فشرده (و رها کنید)  تا LED قرمز به همراه LED آبی کانال اول  روشن شود.

سپس یکی از دکمه های ریموت را لمس کنید تا LED قرمز و آبی خاموش شوند و دکمه فشرده شده (برای  کانال اول) تعریف شود.

برای معرفی ریموت به کانال دوم، دکمه لرن را دو بار فشرده تا LED قرمز به همراه LED ابی کانال دوم روشن شود، سپس یکی از دکمه های ریموت را لمس کنید تا LED قرمز و آبی خاموش شوند و دکمه فشرده شده (برای کانال دوم) تعریف شود.

نکته: دقت کنید پس از فشردن دکمه لرن جهت تعریف ریموت، LED افزونه به مدت 10 ثانیه روشن می ماند، در صورتی که در این زمان کلیدی از ریموت فشرده نشود، دستگاه به صورت خودکار از وضعیت تعریف ریموت خارج خواهد شد.

طریقه تعریف سرور برای افزونه (نیاز به تهیه سرور مرکزی گیتی سگالی نو می باشد) :

برای معرفی سرور، ابتدا یک کلید در نرم افزار خانه هوشمند ایجاد کنید.

حال جهت معرفی ریموت به کانال اول ، دکمه لرن را یکبار فشرده (و رها کنید) تا LED قرمز به همراه LED آبی کانال اول روشن شود، اکنون دکمه ای که در نرم افزار ایجاد  کرده اید را لمس کنید تا LED قرمز و آبی خاموش شوند و دکمه فشرده شده برای کانال اول تعریف شود.

برای معرفی سرور به کانال دوم، دکمه لرن را دو بار فشرده تا LED قرمز به همراه LED آبی کانال دوم روشن شود، حال دکمه ای که در نرم افزار ایجاد کرده اید را لمس کنید تا LED قرمز و آبی خاموش شوند و دکمه فشرده شده برای کانال دوم تعریف شود.

اتصال افزونه به کلید مکانیکی (جهت کنترل دستی افزونه) : نول شهر را به ورودی کلید مکانیکی دوپل متصل  کنید، سپس خروجی اول کلید مکانیکی را به ترمینال 5 و خروجی دوم کلید مکانیکی را به ترمینال 6 افزونه اسکوئید وصل  کنید تا مدار اتصال کلید مکانیکی(جهت کنترل دستی افزونه) بسته شود.

نکته 1 :با اتصال کلید مکانیکی به افزونه، امکان کنترل هر کانال، از طریق کنترل دستی وهمچنین ریموت کنترل به صورت همزمان وجود خواهد داشت.

به عبارت دیگر در صورت روشن کردن مصرف کننده با کلید مکانیکی، امکان خاموش نمودن آن  با ریموت کنترل وجود دارد و در صورت روشن کردن مصرف کننده با ریموت، امکان خاموش نمودن آن با کلید مکانیکی  وجود دارد و جهت کنترل مصرف کننده، بین ریموت کنترل و کلید مکانیکی اولویتی وجود ندارد.
نکته2 :مدار کنترل دستی افزونه، به صورت ایزوله برق نول شهر را تشخیص میدهد، به همین دلیل ممکن است فرآیند تغییر وضعیت خروجی افزونه از طریق کلید مکانیکی، با تاخیر حدودی 5.0 ثانیه انجام شود.

اتصال افزونه اسکویید دوکانال هوشمند سازی GSN به مصرف کننده:

جهت سیم کشی مصرف کننده اول، نول شهر را به یک سر مصرف کننده وصل کنید . سپس سر دیگر مصرف کننده)سیم  برگشتی از مصرف کننده( را به خروجی کانال 1 و فاز شهر را به ورودی کانال 1 افزونه متصل کنید . ، تا سیم کشی اتصال مصرف کننده به کانال اول کامل شود.

جهت سیم کشی مصرف کننده دوم، نول شهر را به یک سر مصرف کننده وصل کنید . سپس سر دیگر مصرف کننده(سیم برگشتی از مصرف کننده) را به خروجی کانال 2 و فاز شهر را به ورودی کانال 2 افزونه متصل کنید، .  تا سیم کشی اتصال مصرف کننده به کانال دوم کامل شود.

نکته: دقت کنید کنترل افزونه به سه روش:

1-کنترل بیسیم

2-کنترل دستی (کلید مکانیکی) 

3 -سرور مرکزی در دسترس

هیچ کدام از این حالت تقدم و اولویتی بر روش دیگر ندارد. به این معنی که اگر افزونه در آخرین بار توسط ریموت کنترل روشن شده باشد، می توان آن را توسط کلید مکانیکی و یا سرور مرکزی خاموش نمود.

توضیح عملکرد مدهای کاری افزونه اسکویید دوکانال هوشمند سازی GSN :

مد دائم (Mode Latch) : در این مد کاری با فشردن هریک از دکمه های ریموت، خروجی افزونه روشن شده و روشن  می ماند و با فشردن مجدد همان دکمه خاموش می شود.
نکته: در مدکاری دائم با هر بار زدن دکمه ریموت، مصرف کننده بین یکی از دو حالت خاموش و یا روشن تغییر وضعیت  میدهد  . و کاربر حتما باید مصرف کننده را مشاهده کند تا بتواند آن را به حالت مورد نظر تغییر وضعیت دهد.

اما در مد کاری  دائم با تشخیص وضعیت  امکان معرفی دو دکمه از ریموت برای وضعیت خاموش/روشن افزونه وجود دارد.

مد دائم با تشخیص وضعیت (Mode Detection Status with Mode Latch ) : در این حالت با فشردن یک  کلید از ریموت خروجی افزونه روشن می شود و برای خاموش کردن آن، می توان دکمه متفاوتی تعریف نمود.

نکته: در مد کاری تشخیص وضعیت نیازی به اطالع از آخرین وضعیت مصرف کننده نیست، . کاربر می تواند فرمان خاموش و یا روشن کردن مصرف کننده را به صورت جداگانه برای افزونه ارسال کند.

مد لحظه ای (Mode Momentary ) : در این حالت با فشردن هریک از دکمه های ریموت، خروجی افزونه روشن شده و پس از 1 ثانیه خاموش می شود.

مد فشاری (Mode Push) : در این حالت با فشردن هریک از دکمه های ریموت، خروجی افزونه روشن شده و با رها کردن آن دکمه، خروجی بالفاصله خاموش می شود.

مد ترکیبی(Mode Multiple ) : در این حالت، کانال اول افزونه به صورت دائم)حافظه دار( قابل کنترل است . کانال  دوم در وضعیت لحظه ای عمل می کند.

طریقه تغییر مدهای کاری افزونه اسکویید دوکانال هوشمند سازی GSN :

کلید لرن را فشار داده و به مدت 4 ثانیه نگهدارید تا LED افزونه شروع به چشمک زدن آهسته کند . سپس کلید لرن را رها کنید تا LED شروع به چشمک زدن سریع کند.

حال برای تغییر مد کاری، کلید لرن دستگاه را به تعداد شماره ردیف هر مدکاری که در جدول  مدهای کاری مشخص شده است فشار دهید. بعد از قرار گرفتن در ردیف دلخواه منتظر بمانید تا دستگاه از محیط تغییر مدکاری خارج شود. پس از خروج، افزونه وضعیت جدید خود را با چشمک زدن LED به شماره ردیف مدکاری تنظیم شده نمایش می دهد.

نکته1 :برای وارد نمودن شماره وضعیت مدکاری بین هر بار فشردن کلید لرن کمی مکث نمایید.
نکته2 :مدکاری افزونه به صورت پیش فرض در وضعیت دائم قراردارد.

طریقه پاک کردن حافظه افزونه اسکویید دوکانال هوشمند سازی GSN :

 • -پاک نمودن تمام حافظه: کلید لرن را فشار داده و نگهدارید، بعد از 4 ثانیه LED دستگاه به صورت آرام شروع به چشمک زدن آهسته میکند . همچنان دکمه لرن را نگهدارید تا LED ثابت شود  . و برای دومین بار شروع به چشمک زدن آهسته کند، با چشمک زدن آهسته برای بار دوم، حافظه دستگاه به صورت کامل پاک میشود.
 • پاک نمودن قسمتی از حافظه: برای حذف دکمه تعریف شده، کلید لرن را سه بار فشار دهید تا LED قرمز به تنهایی روشن شود . حال دکمه ای از ریموت که قبال آن را برای افزونه تعریف نموده اید فشار دهید تا از حافظه آن غیر فعال شود.
توضیحات تکمیلی
ترمینال 6

اتصال به پل اول کلید مکانیکی جهت کنترل دستی کانال 1

ترمینال 5

اتصال به پل دوم کلیدمکانیکی جهت کنترل دستی کانال 2

ترمینال 4

اتصال به سیم برگشتی از مصرف کننده دوم

ترمینال 3

اتصال به برق

ترمینال 2

اتصال به سیم برگشتی از مصرف کننده اول

ترمینال 1

اتصال به برق

دیتاشیت

دیتاشیت
دیتاشیت

۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.

نماد اعتماد الکترونیک

ولتاتک در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق متعلق به ولتاتک می باشد و هرگونه کپی برداری شرعا و قانونا غیرمجاز است

علاقه مندی ها 0
صفحه علاقه مندی ها خرید را ادامه دهید