افزونه اسکویید تک کانال هوشمند سازی GSN

هیچ دیدگاهی ثبت نشده
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

ناموجود

افزونه اسکویید تک کانال هوشمند سازی GSN با ورودی تغذیه 240V-220 سوییچینگ و ایزوله  و دارای ورودی آنالوگ جهت تشخیص برق شهر و کنترل دستی افزونه می باشد.

افزونه اسکویید تک کانال هوشمند سازی GSN با ورودی تغذیه 240V-220 سوییچینگ و ایزوله  و دارای ورودی آنالوگ جهت تشخیص برق شهر و کنترل دستی افزونه می باشد.

زمان آماده سازی 2 تا 3 روز کاری

ویژگی ها :

 • امکان اتصال به کلید تبدیل
 • دارای ترمینال ورودی مشترک )COM )و خروجی های NO و N
 • خروجی رله، مقاوم در برابر بارهای سلفی و خازنی
 • چهار مد کاری: 1.دائم 2.دائم با تشخیص وضعیت 3.لحظه ای 4.فشاری
 • دارای چنگه، جهت نصب در قوطی کلید سنتی
 • امکان کنترل همزمان از چهار طریق: 1.کلید مکانیکی 2.کلید تبدیل 3.ریموت کنترل و 4.سرور مرکزی بدون تداخل

مشخصات فنی افزونه:

 • تغذیه ورودی: 240-220 ولت A
 •  2.2 × 5.2 × 5.2
 • ظرفیت حافظه: 60 عدد کد ریموت / 30 عدد کد سرور مرکزی
 • خروجی DC :12 تا 30 ولت 7 آمپر
 • خروجی AC : 220 ولت 7 آمپر

نحوه راه اندازی افزونه اسکویید تک کانال هوشمند سازی GSN  :

اتصال تغذیه افزونه: دستگاهی که در اختیار دارید دارای تغذیه ورودی240-220ولت سوییچینگ و ایزوله می باشد،  که افزونه را در برابر نویز های شبکه برق شهر محافظت می کند . جهت اتصال تغذیه، سیم قرمز را به فاز شهر و سیم آبی راه به نول شهر متصل نمایید.

پس از اتصال برق، LED افزونه چشمک  میزندکه نشان دهنده قرارگرفتن آن در وضعیت آماده به کارمی باشد.

طریقه تعریف (لرن) نمودن ریموت:

یکی از قابلیت های ویژه افزونه، امکان معرفی جداگانه هر یک از کلید های ریموت، برای آن است، . به عنوان مثال می توانید کلیدی از ریموت که از آن استفاده نمی شود را برای خروجی دستگاه تعریف نمایید. با این قابلیت، امکان معرفی بخشی از دکمه های ریموت )که استفاده نمی شود  را برای خروجی دلخواه افزونه دارید و نیازی به تهیه ریموت نیست.

برای تعریف ریموت، دکمه لرن را یکبار فشرده (و رها کنید) تا LED قرمز روشن شود،  . سپس یکی از دکمه های ریموت را  لمس کنید تا LED قرمز خاموش شود و دکمه فشرده شده تعریف می شود.

نکته: دقت کنید پس از فشردن دکمه لرن جهت تعریف ریموت، LED افزونه به مدت 10 ثانیه روشن می ماند . ، در صورتی که در این زمان کلیدی فشرده نشود، دستگاه به صورت خودکار از وضعیت لرن و تعریف ریموت خارج می شود.

طریقه تعریف سرور برای افزونه (نیاز به تهیه سرور مرکزی گیتی سگالی نو می باشد):

برای معرفی سرور، ابتدا یک کلید در نرم افزار خانه هوشمند ایجاد کنید. حال جهت معرفی ریموت، دکمه لرن افزونه را یکبار  فشرده )و رها کنید( تا LED قرمز روشن شود،  . اکنون دکمه ای که در نرم افزار ایجاد کرده اید را لمس کنید تا LED قرمز خاموش شود و دکمه فشرده شده برای افزونه تعریف شود.

اتصال افزونه به کلید مکانیکی (جهت تحریک دستی افزونه) :

برای اتصال افزونه به کلید مکانیکی، نول شهر را به ورودی کلید مکانیکی متصل کنید،. سپس خروجی کلید مکانیکی را به  ترمینال 4 افزونه هوشمند سازی وصل کنید . تا مدار اتصال کلید مکانیکی(جهت کنترل دستی افزونه) بسته شود .

 • نکته 1 :با اتصال کلید مکانیکی به افزونه، امکان کنترل خروجی، از طریق تحریک دستی و همچنین ریموت کنترل به صورت  همزمان وجود خواهد داشت.
 • به عبارت دیگر در صورت روشن کردن مصرف کننده با کلید مکانیکی، امکان خاموش نمودن آن  با ریموت کنترل وجود دارد و در صورت روشن کردن مصرف کننده با ریموت، امکان خاموش نمودن آن با کلید مکانیکی  وجود دارد  و جهت کنترل مصرف کننده، بین ریموت کنترل و کلید مکانیکی اولویتی وجود ندارد.
 • نکته2 :مدار کنترل دستی افزونه به صورت ایزوله برق نول شهر را تشخیص میدهد، به همین دلیل ممکن است فرآیند تغییر  وضعیت خروجی افزونه از طریق کلید مکانیکی، با تاخیر 5.0 ثانیه انجام شود.

سیم ها:

سیم آبی : تصال به نول شهر

سیم قرمز : اتصال به فاز شهر

سیم مشکی : آنتن

اتصال افزونه اسکویید تک کانال هوشمند سازی GSN به مصرف کننده:

 – سیم کشی جهت اتصال به مصرف کننده:
جهت سیم کشی مصرف کننده، نول شهر را به یک سر مصرف کننده وصل کنید، سپس سر دیگر مصرف کننده)سیم برگشتی از مصرف کننده( را به خروجی NO( ترمینال 1 )و فاز شهر را به ورودی مشترک COM( ترمینال 2 )افزونه متصل کنید، تا  سیم کشی مدار کامل شود

 -سیم کشی به همراه کلید تبدیل و کلید مکانیکی جهت کنترل مصرف کننده: به منظور قرار دادن افزونه در  مدار کلید تبدیل، سیم کشی زیر را اجرا کنید.

پس از قرار دادن افرونه در مدار با توجه به تصویر شماره 3 ،می توانید عالوه بر کنترل مصرف کننده به صورت بیسیم، . آن را  توسط کلید تبدیل و کلید مکانیکی به صورت همزمان کنترل کنید.

نکته: دقت کنید کنترل افزونه به چهار روش: 1-کنترل بیسیم 2-کلید مکانیکی 3-کلید تبدیل و 4 -سرور مرکزی در دسترس  می باشد،  . که هیچ کدام از این حالت تقدم و اولویتی بر روش دیگر ندارد.

به این معنی که اگر افزونه در آخرین بار توسط  ریموت کنترل خاموش شده باشد، می توان آن را توسط کلید تبدیل و یا کلید مکانیکی و یا سرور مرکزی روشن نمود، و  الزامی به روشن نمودن آن با ریموت کنترل نیست.

 توضیح عملکرد مدهای کاری افزونه:

-مد دائم (Mode Latch) : در این مد کاری با فشردن هریک از دکمه های ریموت، خروجی افزونه روشن شده و روشن  می ماند . با فشردن مجدد همان دکمه خاموش می شود.
نکته: در مدکاری دائم با هر بار زدن دکمه ریموت، مصرف کننده بین یکی از دو حالت خاموش و یا روشن تغییر وضعیت  میدهد و کاربر حتما باید مصرف کننده را مشاهده کند تا بتواند آن را به حالت مورد نظر تغییر وضعیت دهد. اما در مد کاری دائم با تشخیص وضعیت  امکان معرفی دو دکمه از ریموت برای وضعیت خاموش/روشن افزونه وجود دارد.

-مد دائم با تشخیص وضعیت (Mode Detection Status with Mode Latch ) : در این حالت با فشردن یک  کلید از ریموت خروجی افزونه روشن می شود  . برای خاموش کردن آن، می توان دکمه متفاوتی تعریف نمود

نکته: در مد کاری تشخیص وضعیت نیازی به اطالع از آخرین وضعیت مصرف کننده نیست، و کاربر می تواند فرمان خاموش  و یا روشن کردن مصرف کننده را به صورت جداگانه برای افزونه ارسال کند.

-مد لحظه ای (Mode Momentary ) : در این حالت با فشردن هریک از دکمه های ریموت، خروجی افزونه روشن  شده و پس از 1 ثانیه خاموش می شود.
-مد فشاری (Mode Push) : در این حالت با فشردن هریک از دکمه های ریموت، خروجی افزونه روشن شده و با رها  کردن آن دکمه، خروجی بالفاصله خاموش می شود.

طریقه تغییر مدهای کاری افزونه اسکویید تک کانال هوشمند سازی GSN:

کلید لرن را فشار داده و به مدت 4 ثانیه نگهدارید تا LED افزونه شروع به چشمک  زدن آهسته کند  . سپس کلید لرن را رها کنید تا LED شروع به چشمک زدن سریع کند.

حال برای تغییر مد کاری، کلید لرن دستگاه را به تعداد شماره ردیف هر مدکاری که در جدول  مدهای کاری مشخص شده است فشار دهید . بعد  از قرار گرفتن در ردیف دلخواه منتظر بمانید تا دستگاه از محیط تغییر مدکاری خارج شود. پس از خروج، افزونه وضعیت جدید  خود را با چشمک زدن LED به شماره ردیف مدکاری تنظیم شده نمایش می دهد.

نکته1:برای وارد نمودن شماره وضعیت مدکاری بین هر بار فشردن کلید لرن کمی مکث نمایید.
نکته2 :مدکاری افزونه به صورت پیش فرض در وضعیت دائم قراردارد.

طریقه پاک کردن حافظه:

 • -پاک نمودن تمام حافظه: کلید لرن را فشار داده و نگهدارید، بعد از 4 ثانیه LED دستگاه به صورت آرام شروع به  چشمک زدن آهسته میکند .  همچنان دکمه لرن را نگهدارید تا LED ثابت شود  .  برای دومین بار شروع به چشمک زدن آهسته  کند،  با چشمک زدن آهسته برای بار دوم، حافظه دستگاه به صورت کامل پاک میشود.
 •  -پاک نمودن قسمتی از حافظه: برای حذف دکمه تعریف شده، کلید لرن را سه بار فشار دهید تا LED قرمز به تنهایی  روشن شود .  حال دکمه ای از ریموت که قبال آن را برای افزونه تعریف نموده اید فشار دهید تا از حافظه آن غیر فعال شود.
توضیحات تکمیلی
کنترل دستی کانال

جهت اتصال به کلید مکانیکی و کنترل دستی افزونه با تشخیص نول شهر

خروجی nc

خروجی کانال در وضعیت خاموش

ورودی مشترک) COM )

اتصال به برق

خروجی NO

خروجی کانال در وضعیت روشن

دیتاشیت

دیتاشیت
دیتاشیت

۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.

نماد اعتماد الکترونیک

ولتاتک در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق متعلق به ولتاتک می باشد و هرگونه کپی برداری شرعا و قانونا غیرمجاز است

علاقه مندی ها 0
صفحه علاقه مندی ها خرید را ادامه دهید