• تک سوئیچ چهار پایه 12x12x10mm

  ,

  تک سوئیچ چهار پایه 12x12x10mm

  تک سوئیچ چهار پایه 12x12x10mm یک کلید بسیار کاربردی در انواع مدارات الکترونیکی و مخابراتی می باشد. تک سوئیچ ها در سایزهای مختلف و طول شاسی مختلف در فروشگاه ولتاتک موجود می باشد.

 • تک سوئیچ چهار پایه 12x12x5mm

  ,

  تک سوئیچ چهار پایه 12x12x5mm

  تک سوئیچ چهار پایه 12x12x5mm یک کلید بسیار کاربردی در انواع مدارات الکترونیکی و مخابراتی می باشد. تک سوئیچ ها در سایزهای مختلف و طول شاسی مختلف در فروشگاه ولتاتک موجود می باشد.

 • تک سوئیچ چهار پایه 12x12x6mm

  ,

  تک سوئیچ چهار پایه 12x12x6mm

  تک سوئیچ چهار پایه 12x12x6mm به کلیدهای کوچک و سطحی (SMD) اشاره دارد که دارای چهار پایه برای اتصال به مدارهای الکترونیکی یا الکتریکی هستند
 • تک سوئیچ چهار پایه 6x6x10mm

  ,

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x10mm

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x10mm یک کلید بسیار کاربردی در انواع مدارات الکترونیکی و مخابراتی می باشد. تک سوئیچ ها در سایزهای مختلف و طول شاسی مختلف در فروشگاه ولتاتک موجود می باشد.

 • تک سوئیچ چهار پایه 6x6x12mm

  ,

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x12mm

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x12mm یک کلید بسیار کاربردی در انواع مدارات الکترونیکی و مخابراتی می باشد. تک سوئیچ ها در سایزهای مختلف و طول شاسی مختلف در فروشگاه ولتاتک موجود می باشد.

 • تک سوئیچ چهار پایه 6x6x13mm

  ,

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x13mm

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x13mm یک کلید بسیار کاربردی در انواع مدارات الکترونیکی و مخابراتی می باشد. تک سوئیچ ها در سایزهای مختلف و طول شاسی مختلف در فروشگاه ولتاتک موجود می باشد.

 • تک سوئیچ چهار پایه 6x6x14mm

  ,

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x14mm

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x14mm یک کلید بسیار کاربردی در انواع مدارات الکترونیکی و مخابراتی می باشد. تک سوئیچ ها در سایزهای مختلف و طول شاسی مختلف در فروشگاه ولتاتک موجود می باشد.

 • تک سوئیچ چهار پایه 6x6x4.3mm

  ,

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x4.3mm

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x4.3mm یک کلید بسیار کاربردی در انواع مدارات الکترونیکی و مخابراتی می باشد. تک سوئیچ ها در سایزهای مختلف و طول شاسی مختلف در فروشگاه ولتاتک موجود می باشد.

 • تک سوئیچ چهار پایه 6x6x8mm

  ,

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x8mm

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x8mm یک کلید بسیار کاربردی در انواع مدارات الکترونیکی و مخابراتی می باشد. تک سوئیچ ها در سایزهای مختلف و طول شاسی مختلف در فروشگاه ولتاتک موجود می باشد.

 • تک سوئیچ چهار پایه 6x6x9mm

  ,

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x9mm

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x9mm یک کلید بسیار کاربردی در انواع مدارات الکترونیکی و مخابراتی می باشد. تک سوئیچ ها در سایزهای مختلف و طول شاسی مختلف در فروشگاه ولتاتک موجود می باشد.

 • تک سوئیچ دو پایه 3x6x4.3mm

  ,

  تک سوئیچ دو پایه 3x6x4.3mm

  تک سوئیچ دو پایه 3x6x4.3mm به طور عمومی به کلیدهای کوچک و سطحی (SMD) اشاره دارد که دارای دو پایه برای اتصال به مدارهای الکترونیکی یا الکتریکی هستند.
 • تک سوئیچ دو پایه 3x6x5mm

  ,

  تک سوئیچ دو پایه 3x6x5mm

  تک سوئیچ دو پایه 3x6x5mm یک نوع سوئیچ الکتریکی است که دارای دو پایه (قطب) است و به عنوان یک سوئیچ ON/OFF ساده عمل می‌کند.
 • تک سوئیچ دو پایه 6x6x10mm

  ,

  تک سوئیچ دو پایه 6x6x10mm

  تک سوئیچ دو پایه 6x6x10mm یک اجزای الکترونیکی است که به عنوان یک سوئیچ تک‌پل همچون دکمه‌ها در مدارهای الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تک سوئیچ دو پایه 6x6x4.3mm

  ,

  تک سوئیچ دو پایه 6x6x4.3mm

  تک سوئیچ دو پایه 6x6x4.3mm به کلیدهای کوچک و سطحی (SMD) اشاره دارد که دارای دو پایه برای اتصال به مدارهای الکترونیکی یا الکتریکی هستند.
 • تک سوئیچ دو پایه 6x6x6mm

  ,

  تک سوئیچ دو پایه 6x6x6mm

  تک سوئیچ دو پایه 6x6x6mm یک نوع سوئیچ کوچک و استاندارد در دنیای الکترونیک است.ولتاتک پیشرو در تامین و واردات قطعات هایتک
 • تک سوئیچ دو پایه 6x6x7mm

  ,

  تک سوئیچ دو پایه 6x6x7mm

  تک سوئیچ دو پایه 6x6x7mm به کلیدهای کوچک و سطحی (SMD) اشاره دارد که دارای دو پایه برای اتصال به مدارهای الکترونیکی یا الکتریکی هستند.
 • تک سوئیچ دو پایه 6x6x8mm

  ,

  تک سوئیچ دو پایه 6x6x8mm

  تک سوئیچ دو پایه 6x6x8mm به کلیدهای کوچک و سطحی (SMD) اشاره دارد که دارای دو پایه برای اتصال به مدارهای الکترونیکی یا الکتریکی هستند
 • تک سوئیچ دو پایه رایت 6x6x5mm

  ,

  تک سوئیچ دو پایه رایت 6x6x5mm

  تک سوئیچ دو پایه رایت 6x6x5mm به معنای یک نوع سوئیچ فشاری یا تک کلید است که دارای دو پین یا پایه است. ولتاتک پیشرو در تامین و واردات قطعات هایتک
 • تک سوئیچ کله خور 12x12x7.3mm برند OMRON

  ,

  تک سوئیچ کله خور 12x12x7.3mm برند OMRON

  تک سوئیچ کله خور 12x12x7.3mm برند OMRON یک کلید بسیار کاربردی در انواع مدارات الکترونیکی و مخابراتی می باشد. تک سوئیچ ها در سایزهای مختلف و طول شاسی مختلف در فروشگاه ولتاتک موجود می باشد.

 • تک سوئیچ 4.3*6*3 مستطیلی SMD دو پایه

  ,

  تک سوئیچ 4.3*6*3 مستطیلی SMD دو پایه

  تک سوئیچ 4.3*6*3 مستطیلی SMD دو پایه در اکثر ریموت های دزدگیر , در پنل های پخش خودرو , در برد های ریموت کنترل و... مورد استفاده قرار میگیرد.