• آمپرمتر تابلویی MVA01 برند Sam Ware

  ,

  آمپرمتر تابلویی MVA01 برند Sam Ware

  آمپرمتر تابلویی MVA01 برند Sam Ware  ابزاری است که به منظور اندازه گیری جریان مدار استفاده می‌شود. واحد اندازه گیری جریان الکتریکی آمپر (A) می‌باشد.
 • سنسور ترانس جریان 5A/5mA مدل ZMCT103C

  ,

  سنسور ترانس جریان 5A/5mA مدل ZMCT103C

  سنسور ترانس جریان 5A/5mA مدل ZMCT103C نوعی از ترانسفورماتور جریان (CT) است که برای کاهش جریان متناوب (AC) استفاده می شود.
 • ماژول سنسور جریان 5 آمپر مدل ZMCT103C

  ,

  ماژول سنسور جریان 5 آمپر مدل ZMCT103C

  ماژول سنسور جریان 5 آمپر مدل ZMCT103C یک ماژول سنسور ترانسفورماتور جریان ریز جریان دقیق است که می تواند تا 5 آمپر جریان AC را اندازه گیری کند.
 • ماژول ولت متر دیجیتال رنگ آبی 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ آبی 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ آبی 0 تا 100 ولت DC ، برای اندازه گیری و نمایش ولتاژ DC در دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ماژول ولت متر دیجیتال رنگ آبی 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.36 اینچ

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ آبی 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.36 اینچ

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ آبی 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.36 اینچ یک وسیله‌ای است که برای اندازه‌گیری و نمایش ولتاژ در محدوده مشخص شده استفاده می‌شود.
 • ماژول ولت متر دیجیتال رنگ آبی 0 تا 30 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ آبی 0 تا 30 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ آبی 0 تا 30 ولت DC ، برای اندازه گیری و نمایش ولتاژ DC در دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ماژول ولت متر دیجیتال رنگ آبی 0 تا 30 ولت DC سه سیمه 0.36 اینچ

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ آبی 0 تا 30 ولت DC سه سیمه 0.36 اینچ

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ آبی 0 تا 30 ولت DC سه سیمه 0.36 اینچ یک وسیله اندازه گیری است که به منظور سنجش ولتاژ یا اختلاف پتانسیل دو نقطه از مدار استفاده می گردد.
 • ماژول ولت متر دیجیتال رنگ زرد 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ زرد 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ زرد 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ طور مستقیم برای اندازه گیری و نمایش ولتاژ DC مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ماژول ولت متر دیجیتال رنگ زرد 0 تا 30 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ زرد 0 تا 30 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ زرد 0 تا 30 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ در انواع مدارات و پروژه های الکتریکی و الکترونیکی کاربرد دارد. ولتاتک پیشرو در تامین و واردات قطعات هایتک
 • ماژول ولت متر دیجیتال رنگ سبز 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ سبز 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ سبز 0 تا 100 ولت DC ، برای اندازه گیری و نمایش ولتاژ DC در دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ماژول ولت متر دیجیتال رنگ سبز 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.36 اینچ

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ سبز 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.36 اینچ

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ سبز 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.36 اینچ یک وسیله‌ای است که برای اندازه‌گیری و نمایش ولتاژ در محدوده مشخص شده استفاده می‌شود.
 • ماژول ولت متر دیجیتال رنگ سبز 0 تا 30 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ سبز 0 تا 30 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ سبز 0 تا 30 ولت DC ، برای اندازه گیری و نمایش ولتاژ DC در دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ماژول ولت متر دیجیتال رنگ سبز 0 تا 30 ولت DC سه سیمه 0.36 اینچ

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ سبز 0 تا 30 ولت DC سه سیمه 0.36 اینچ

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ سبز 0 تا 30 ولت DC سه سیمه 0.36 اینچ یک وسیله اندازه گیری است که به منظور سنجش ولتاژ یا اختلاف پتانسیل دو نقطه از مدار استفاده می گردد.
 • ماژول ولت متر دیجیتال رنگ قرمز 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ قرمز 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ قرمز 0 تا 100 ولت DC ، برای اندازه گیری و نمایش ولتاژ DC در دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ماژول ولت متر دیجیتال رنگ قرمز 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.36 اینچ

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ قرمز 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.36 اینچ

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ قرمز 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.36 اینچ بطور مستقیم برای اندازه گیری و نمایش ولتاژ DC مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ماژول ولت متر دیجیتال رنگ قرمز 0 تا 30 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ قرمز 0 تا 30 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ قرمز 0 تا 30 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ یک ماژول الکترونیکی است که برای اندازه‌گیری و نمایش ولتاژ مستقیم (DC) در محدودهٔ مشخص‌شده استفاده می‌شود.
 • ماژول ولت متر دیجیتال رنگ قرمز 0 تا 30 ولت DC سه سیمه 0.36 اینچ

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ قرمز 0 تا 30 ولت DC سه سیمه 0.36 اینچ

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ قرمز 0 تا 30 ولت DC سه سیمه 0.36 اینچ یک وسیله اندازه گیری است که به منظور سنجش ولتاژ یا اختلاف پتانسیل دو نقطه از مدار استفاده می گردد.
 • ماژول ولت متر دیجیتال روپانلی رنگ آبی 0 تا 100 ولت DC سه سیمه

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال روپانلی رنگ آبی 0 تا 100 ولت DC سه سیمه

  ماژول ولت متر دیجیتال روپانلی رنگ آبی 0 تا 100 ولت DC سه سیمه یک وسیله اندازه‌گیری دقیق ولتاژ DC (جریان مستقیم) است که عمدتاً در صنایع الکترونیکی، کنترل صنعتی و پروژه‌های الکترونیکی به کار می‌رود.
 • ماژول ولت متر دیجیتال روپانلی رنگ آبی 0 تا 100 ولت DC سه سیمه

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال روپانلی رنگ آبی 0 تا 100 ولت DC سه سیمه

  ماژول ولت متر دیجیتال روپانلی رنگ آبی 0 تا 100 ولت DC سه سیمه، برای اندازه گیری و نمایش ولتاژ DC در دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ماژول ولت متر دیجیتال روپانلی رنگ آبی 0 تا 30 ولت DC سه سیمه

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال روپانلی رنگ آبی 0 تا 30 ولت DC سه سیمه

  ماژول ولت متر دیجیتال روپانلی رنگ آبی 0 تا 30 ولت DC سه سیمه برای اندازه گیری و نمایش ولتاژ DC مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ولتمتر 0.36 اینچی، دارای ولتاژ با دامنه 0-30 ولت DC و نمایشگر سون سگمنت آبی رنگ با سایز 0.36 اینچ می باشد.