موتور DC

پمپ آب 6 ولت صاف کوچک

قیمت اصلی 52,417 تومان بود.قیمت فعلی 48,854 تومان است.

پمپ آب 6 ولت رایت کوچک

قیمت اصلی 54,601 تومان بود.قیمت فعلی 51,728 تومان است.

پمپ آب 6 ولت صاف کوچک لوله‌دار

قیمت اصلی 54,601 تومان بود.قیمت فعلی 48,000 تومان است.