نمایش 1–20 از 36 نتیجه

میکروکنترولر و پردازنده

میکروکنترلر ATMEGA8A-AU پکیج SMD اورجینال

قیمت اصلی 69,492 تومان بود.قیمت فعلی 58,900 تومان است.

میکروکنترلر ATTINY2313A-PU پکیج DIP اورجینال

قیمت اصلی 98,282 تومان بود.قیمت فعلی 97,708 تومان است.

میکروکنترلر ATMEGA8A-PU پکیج DIP اورجینال

قیمت اصلی 118,000 تومان بود.قیمت فعلی 108,000 تومان است.

میکروکنترلر ATMEGA128A-AU پکیج SMD اورجینال

قیمت اصلی 202,025 تومان بود.قیمت فعلی 194,266 تومان است.

میکروکنترلر ATMEGA32A-AU پکیج SMD اورجینال

قیمت اصلی 94,311 تومان بود.قیمت فعلی 90,392 تومان است.

میکروکنترلر STM32F103RBT6 اورجینال

قیمت اصلی 251,166 تومان بود.قیمت فعلی 229,900 تومان است.

میکروکنترلر ATMEGA328P-AU پکیج SMD اورجینال

قیمت اصلی 152,884 تومان بود.قیمت فعلی 103,455 تومان است.

میکروکنترلر ATMEGA64A-AU پکیج SMD اورجینال

قیمت اصلی 131,043 تومان بود.قیمت فعلی 129,058 تومان است.

میکروکنترلر ATMEGA328P-PU پکیج DIP اورجینال

قیمت اصلی 200,933 تومان بود.قیمت فعلی 151,050 تومان است.

میکروکنترلر ATMEGA32A-PU پکیج DIP اورجینال

قیمت اصلی 205,301 تومان بود.قیمت فعلی 179,550 تومان است.

میکروکنترلر STM32H743IIT6 اورجینال

قیمت اصلی 546,012 تومان بود.قیمت فعلی 505,780 تومان است.

میکروکنترلر STM32F103RCT6 اورجینال

قیمت اصلی 330,040 تومان بود.قیمت فعلی 294,545 تومان است.

میکروکنترلر STM32F030F4P6 اورجینال

قیمت اصلی 32,761 تومان بود.قیمت فعلی 28,738 تومان است.

میکروکنترلر STM32F030C8T6 اورجینال

قیمت اصلی 49,142 تومان بود.قیمت فعلی 30,305 تومان است.

میکروکنترلر STM8s003f3p6 اورجینال

قیمت اصلی 32,761 تومان بود.قیمت فعلی 29,657 تومان است.

میکروکنترلر N76E003AT20 اورجینال

قیمت اصلی 50,224 تومان بود.قیمت فعلی 45,314 تومان است.

میکروکنترلر SAK-C167CR-LM پکیج SMD

قیمت اصلی 515,982 تومان بود.قیمت فعلی 427,500 تومان است.