نمایش 1–20 از 21 نتیجه

وریستور

وریستور VDR 20D391K

قیمت اصلی 8,799 تومان بود.قیمت فعلی 7,055 تومان است.

وریستور VDR 07D180K

قیمت اصلی 1,380 تومان بود.قیمت فعلی 1,081 تومان است.

وریستور VDR 10D391K

قیمت اصلی 2,414 تومان بود.قیمت فعلی 1,876 تومان است.

وریستور VDR 07D470K

قیمت اصلی 1,466 تومان بود.قیمت فعلی 1,202 تومان است.

وریستور VDR 10D471K

قیمت اصلی 2,071 تومان بود.قیمت فعلی 1,651 تومان است.

وریستور VDR 14D221K

قیمت اصلی 4,914 تومان بود.قیمت فعلی 3,678 تومان است.

وریستور VDR 07D330K

قیمت اصلی 1,551 تومان بود.قیمت فعلی 1,186 تومان است.

وریستور VDR 07D121K

قیمت اصلی 14,665 تومان بود.قیمت فعلی 12,308 تومان است.