• بلندگو – اسپیکر 8 اهم 0.5 وات قطر 36mm

  ,

  بلندگو – اسپیکر 8 اهم 0.5 وات قطر 36mm

  بلندگو - اسپیکر 8 اهم 0.5 وات قطر 36mm  دارای وزن:۷.۶۵ قابل استفاده جهت انواع آیفون صوتی وتصویری  ، تلفن رومیزی  ، انواع اسپیکر و مدارات و پروژه های الکترونیکی ، اسباب بازی های الکترونیکی ، رادیو ، تلفن داخلی ، بلندگوهای چند رسانه ای ، بلندگوی کوچک است.
 • بلندگو – اسپیکر 8 اهم 0.5 وات قطر 40mm

  ,

  بلندگو – اسپیکر 8 اهم 0.5 وات قطر 40mm

  بلندگو - اسپیکر 8 اهم 0.5 وات قطر 40mm  دارای وزن:۸.۷۳ قابل استفاده جهت انواع آیفون صوتی وتصویری  ، تلفن رومیزی  ، انواع اسپیکر و مدارات و پروژه های الکترونیکی ، اسباب بازی های الکترونیکی ، رادیو ، تلفن داخلی ، بلندگوهای چند رسانه ای ، بلندگوی کوچک است.
 • بلندگو – اسپیکر 8 اهم 0.5 وات قطر 45mm

  ,

  بلندگو – اسپیکر 8 اهم 0.5 وات قطر 45mm

  بلندگو - اسپیکر 8 اهم 0.5 وات قطر 45mm  دارای وزن: ۱۰.۲۷ قابل استفاده جهت انواع آیفون صوتی وتصویری  ، تلفن رومیزی  ، انواع اسپیکر و مدارات و پروژه های الکترونیکی ، اسباب بازی های الکترونیکی ، رادیو ، تلفن داخلی ، بلندگوهای چند رسانه ای ، بلندگوی کوچک است.
 • بلندگو – اسپیکر 8 اهم 0.5 وات قطر 57mm

  , ,

  بلندگو – اسپیکر 8 اهم 0.5 وات قطر 57mm

  بلندگو – اسپیکر 8 اهم 0.5 وات قطر 57mm یک قطعه الکترونیکی است که برای تبدیل سیگنال‌های الکتریکی به صدا (صوت) استفاده می‌شود.
 • بلندگو – اسپیکر 8 اهم 0.5 وات قطر 66mm

  , ,

  بلندگو – اسپیکر 8 اهم 0.5 وات قطر 66mm

  بلندگو – اسپیکر 8 اهم 0.5 وات قطر 66mm یک قطعه الکترونیکی است که برای تبدیل سیگنال‌های الکتریکی به صدا (صوت) استفاده می‌شود.