BJT ها

ترانزیستور BC817 SMD BJT

قیمت اصلی 348 تومان بود.قیمت فعلی 238 تومان است.

ترانزیستور TIP41C پکیج TO-220

قیمت اصلی 6,334 تومان بود.قیمت فعلی 4,940 تومان است.

ترانزیستور TIP42C پکیج TO-220

قیمت اصلی 6,334 تومان بود.قیمت فعلی 6,316 تومان است.

ترانزیستور C945 پکیج TO-92

قیمت اصلی 437 تومان بود.قیمت فعلی 290 تومان است.
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

ترانزیستور MJE13009 پکیج TO-220

قیمت اصلی 9,975 تومان بود.قیمت فعلی 9,025 تومان است.

ترانزیستور SS8550 پکیج DIP

قیمت اصلی 480 تومان بود.قیمت فعلی 471 تومان است.

ترانزیستور S8550 پکیج SMD

قیمت اصلی 505 تومان بود.قیمت فعلی 469 تومان است.

ترانزیستور IGBT مدل ISL9V2040S3ST مخصوص ECU

قیمت اصلی 120,123 تومان بود.قیمت فعلی 114,950 تومان است.

ترانزیستور A733 پکیج SMD

قیمت اصلی 524 تومان بود.قیمت فعلی 209 تومان است.