• پک وارنیش حرارتی بسته 700عددی

  ,

  پک وارنیش حرارتی بسته 700عددی

  پک وارنیش حرارتی بسته 700عددی به مجموعه‌ای از وارنیش‌ها یا مواد عایق‌بندی حرارتی اشاره دارد که به منظور جلوگیری از تاثیرات حرارتی و عوامل محیطی بر روی اجزای الکترونیکی یا سایر سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • پک وارنیش حرارتی میکس بسته 100عددی

  ,

  پک وارنیش حرارتی میکس بسته 100عددی

  پک وارنیش حرارتی میکس بسته 100عددی به مجموعه‌ای از وارنیش‌ها یا مواد عایق‌بندی حرارتی اشاره دارد که به منظور جلوگیری از تاثیرات حرارتی و عوامل محیطی بر روی اجزای الکترونیکی یا سایر سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • پک وارنیش حرارتی میکس بسته 164عددی

  ,

  پک وارنیش حرارتی میکس بسته 164عددی

  پک وارنیش حرارتی میکس بسته 164عددی به مجموعه‌ای از وارنیش‌ها یا مواد عایق‌بندی حرارتی اشاره دارد که به منظور جلوگیری از تاثیرات حرارتی و عوامل محیطی بر روی اجزای الکترونیکی یا سایر سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • خازن تانتال SMD 220uF-6.3V پکیج B برند AVX

  , ,

  خازن تانتال SMD 220uF-6.3V پکیج B برند AVX

  خازن تانتال SMD 220uF-6.3V پکیج B برند AVX یک خازن تانتال الکترولیتی با ظرفیت 220 میکروفاراد و ولتاژ کاری 6.3 ولت است.
 • پک وارنیش حرارتی میکس بسته 800عددی

  ,

  پک وارنیش حرارتی میکس بسته 800عددی

  پک وارنیش حرارتی میکس بسته 800عددی به مجموعه‌ای از وارنیش‌ها یا مواد عایق‌بندی حرارتی اشاره دارد که به منظور جلوگیری از تاثیرات حرارتی و عوامل محیطی بر روی اجزای الکترونیکی یا سایر سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد.