• سوکت مموری فشاری 10 پین SD Card

  ,

  سوکت مموری فشاری 10 پین SD Card

  سوکت مموری فشاری 10 پین SD Card با بیشترین جریان عبوری  0.5 آمپر ، دمای عملیاتی -۴۰ تا ۸۵ درجه سانتی گراد ، پکیج SMD در مدارات الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • سوکت مموری فشاری 9 پین Micro SD

  ,

  سوکت مموری فشاری 9 پین Micro SD

  سوکت مموری فشاری 9 پین Micro SD با بیشترین جریان عبوری  0.5 آمپر ، دمای عملیاتی -۴۰ تا ۸۵ درجه سانتی گراد ، پکیج SMD در مدارات الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • سوکت مموری درب دار 8 پین Micro SD

  ,

  سوکت مموری درب دار 8 پین Micro SD

  سوکت مموری درب دار 8 پین Micro SD با بیشترین جریان عبوری  0.5 آمپر ، دمای عملیاتی -۲۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد ، پکیج Surface Mount (SMD) در مدارات الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • سوکت مموری فشاری 11 پین Mini SD

  ,

  سوکت مموری فشاری 11 پین Mini SD

  سوکت مموری فشاری 11 پین Mini SD با وزن 4.4 گرم  و بیشترین جریان عبوری 0.5 آمپر قابل استفاده در مدارات الکتریکی و الکترونیکی می باشد.