• ترمینال پیچی 2 پین KF128

  ,

  ترمینال پیچی 2 پین KF128

  ترمینال پیچی 2 پین KF128 با فاصله پین 5.08 میلیمتر از نوع صاف در اکثر مدارات الکترونیکی و مخابراتی مورد استفاده قرار میگیرد.
 • ترمینال پیچی 2 پین kf300

  ,

  ترمینال پیچی 2 پین kf300

  ترمینال پیچی 2 پین kf300 یک تریمنال فوقولاده پر کاربرد برای اتصال سیم و سر سیم بر روی برد در اکثر دستگاه های الکترونیکی می باشد. (جهت سفارش خارجی این محصول در تعداد بالا و قیمت کمتر کلیک کنید)
 • ترمینال پیچی 2 پین kf301

  ,

  ترمینال پیچی 2 پین kf301

  ترمینال پیچی 2 پین kf301 را میتوان یکی از انواع اتصالات الکتریکی دانست که به وسیله ی آن میتوان یک سیم را توسط یک پیچ به فلز هادی و رسانا و سیم دیگری متصل کرد.
 • ترمینال پیچی 3 پین KF128

  ,

  ترمینال پیچی 3 پین KF128

  ترمینال پیچی 3 پین KF128 با فاصله پین 5.08 میلیمتر از نوع صاف در اکثر مدارات الکترونیکی و مخابراتی مورد استفاده قرار میگیرد.
 • ترمینال پیچی 3 پین Kf300

  ,

  ترمینال پیچی 3 پین Kf300

  ترمینال پیچی 3 پین Kf300 را میتوان یکی از انواع اتصالات الکتریکی دانست که به وسیله ی آن میتوان یک سیم را توسط یک پیچ به فلز هادی و رسانا و سیم دیگری متصل کرد.
 • ترمینال پیچی 3 پین kf301

  ,

  ترمینال پیچی 3 پین kf301

  ترمینال پیچی 3 پین kf301 یک تریمنال فوقولاده پر کاربرد برای اتصال سیم و سر سیم بر روی برد در اکثر دستگاه های الکترونیکی می باشد. (جهت سفارش خارجی این محصول در تعداد بالا و قیمت کمتر کلیک کنید)
 • ترمینال پیچی KF35-2Pin اورجینال

  ,

  ترمینال پیچی KF35-2Pin اورجینال

  ترمینال پیچی KF35-2Pin یا همان DG35 با فاصله پایه 8.25 میلی متر در تمامی بردهای الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد.
 • ترمینال پیچی KF35-3Pin اورجینال

  ,

  ترمینال پیچی KF35-3Pin اورجینال

  ترمینال پیچی KF35-3Pin اورجینال یا همان DG35 با فاصله پایه 8.25 میلی متر در تمامی بردهای الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد.
 • ترمینال فونیکس 10پین صاف

  ,

  ترمینال فونیکس 10پین صاف

  ترمینال فونیکس 10پین صاف با فاصله ی پایه ۵ میلی متر و جنس بدنه پلاستیکی ابزاری هستند برای متصل کردن سیمهای مربوط به مدار که بنا به طراحی مدار شکل و اندازه ومشخصات فنی مختلف دارند.
 • ترمینال فونیکس 12 پین رایت

  ,

  ترمینال فونیکس 12 پین رایت

  ترمینال فونیکس 12 پین رایت با فاصله ی پایه ۵ میلی متر ،  جنس بدنه پلاستیکی ابزاری هستند برای متصل کردن سیمهای مربوط به مدار که مشخصات فنی مختلف دارند.
 • ترمینال فونیکس 12 پین صاف

  ,

  ترمینال فونیکس 12 پین صاف

  ترمینال فونیکس 12 پین صاف با فاصله ی پایه ۵ میلی متر ،  جنس بدنه پلاستیکی ابزاری هستند برای متصل کردن سیمهای مربوط به مدار که مشخصات فنی مختلف دارند.
 • ترمینال فونیکس 2 پین رایت

  ,

  ترمینال فونیکس 2 پین رایت

  ترمینال فونیکس 2 پین رایت نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه ساخته شده است .
 • ترمینال فونیکس 2 پین صاف

  ,

  ترمینال فونیکس 2 پین صاف

  ترمینال فونیکس 2 پین صاف نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه ساخته شده است .
 • ترمینال فونیکس 3 پین رایت

  ,

  ترمینال فونیکس 3 پین رایت

  ترمینال فونیکس 3 پین رایت با فاصله ی پایه ۵ میلی متر و جنس بدنه پلاستیکی ابزاری هستند برای متصل کردن سیمهای مربوط به مدار که بنا به طراحی مدار شکل و اندازه ومشخصات فنی مختلف دارند.
 • ترمینال فونیکس 3 پین صاف

  ,

  ترمینال فونیکس 3 پین صاف

  ترمینال فونیکس 3 پین صاف نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه ساخته شده است .
 • ترمینال فونیکس 4 پین رایت

  ,

  ترمینال فونیکس 4 پین رایت

  ترمینال فونیکس 4 پین رایت با فاصله ی پایه ۵ میلی متر و جنس بدنه پلاستیکی ابزاری هستند برای متصل کردن سیمهای مربوط به مدار که بنا به طراحی مدار شکل و اندازه ومشخصات فنی مختلف دارند.
 • ترمینال فونیکس 4 پین صاف

  ,

  ترمینال فونیکس 4 پین صاف

  ترمینال فونیکس 4 پین صاف نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه ساخته شده است .
 • ترمینال فونیکس 5 پین رایت

  ,

  ترمینال فونیکس 5 پین رایت

  ترمینال فونیکس 5 پین رایت با فاصله ی پایه ۵ میلی متر و جنس بدنه پلاستیکی ابزاری هستند برای متصل کردن سیمهای مربوط به مدار که بنا به طراحی مدار شکل و اندازه ومشخصات فنی مختلف دارند.
 • ترمینال فونیکس 5 پین صاف

  ,

  ترمینال فونیکس 5 پین صاف

  ترمینال فونیکس 5 پین صاف با فاصله ی پایه ۵ میلی متر و جنس بدنه پلاستیکی ابزاری هستند برای متصل کردن سیمهای مربوط به مدار که بنا به طراحی مدار شکل و اندازه ومشخصات فنی مختلف دارند.
 • ترمینال فونیکس 6 پین صاف

  ,

  ترمینال فونیکس 6 پین صاف

  ترمینال فونیکس 6 پین صاف با فاصله ی پایه ۵ میلی متر و جنس بدنه پلاستیکی ابزاری هستند برای متصل کردن سیمهای مربوط به مدار که بنا به طراحی مدار شکل و اندازه ومشخصات فنی مختلف دارند.