• زنگ بیسیم 36 آهنگ برقی مدل 6868 با برد 150 متر

  ,

  زنگ بیسیم 36 آهنگ برقی مدل 6868 با برد 150 متر

  زنگ بیسیم 36 آهنگ برقی مدل 6868 با برد 150 متر برای هوشمند سازی کاربرد دارد . ولتاتک پیشرو در تامین و واردات قطعات هایتک
 • زنگ بیسیم 38 آهنگ برقی مدل 8085 با برد 300 متر

  ,

  زنگ بیسیم 38 آهنگ برقی مدل 8085 با برد 300 متر

  زنگ بیسیم 38 آهنگ برقی مدل 8085 با برد 300 متر جزو تجهیزات هوشمند سازی می باشد. ولتاتک پیشرو در تامین و واردات قطعات هایتک
 • زنگ بیسیم بدنه چرمی 38 آهنگ برقی مدل 8085T با برد 300 متر

  ,

  زنگ بیسیم بدنه چرمی 38 آهنگ برقی مدل 8085T با برد 300 متر

  زنگ بیسیم بدنه چرمی 38 آهنگ برقی مدل 8085T با برد 300 متر برای هوشمندسازی کاربرد دارد . ولتاتک پیشرو در تامین و واردات قطعات هایتک