ادوات اندازه گیری

تستر قطعات الکترونیکی LCR-T4 با پردازنده ATMEGA328

قیمت اصلی 595,650 تومان بود.قیمت فعلی 546,700 تومان است.

تستر قطعات الکترونیکی LCR-T7

قیمت اصلی 896,610 تومان بود.قیمت فعلی 849,000 تومان است.

12/31/65383

قیمت اصلی 74,100 تومان بود.قیمت فعلی 55,100 تومان است.