• خازن مولتی لایر 470 نانو فاراد – 470nF

    ,

    خازن مولتی لایر 470 نانو فاراد – 470nF

    (0)
    خازن مولتی لایر 470 نانو فاراد در واقع از خانواده خازن های عدسی و بدونه پلاریته می باشند. دارای ظرفیت 470 نانو فاراد می باشد.