• خازن عدسی 22 پیکو فاراد – 22pF

    ,

    خازن عدسی 22 پیکو فاراد – 22pF

    (0)
    خازن عدسی 22 پیکو فاراد دارای ابعاد کوچک بدون پلاریته مثبت و منفی و دارای محدوده پیکوفاراد و نانوفاراد هستند. هرچه میزان خازن بالاتر رود سایزش نیز بزرگتر میشود.دارای ظرفیت ۲۲ پیکو فاراد هستند.