❌ مشتریان عزیز ولتاتک به هیچ عنوان در محل شرکت امکان فروش حضوری محیا نمی باشد.