• تک سوئیچ 4.3*6*3 مستطیلی SMD دو پایه

  ,

  تک سوئیچ 4.3*6*3 مستطیلی SMD دو پایه

  تک سوئیچ 4.3*6*3 مستطیلی SMD دو پایه در اکثر ریموت های دزدگیر , در پنل های پخش خودرو , در برد های ریموت کنترل و... مورد استفاده قرار میگیرد.
 • تک سوئیچ چهار پایه 12x12x10mm

  ,

  تک سوئیچ چهار پایه 12x12x10mm

  تک سوئیچ چهار پایه 12x12x10mm یک کلید بسیار کاربردی در انواع مدارات الکترونیکی و مخابراتی می باشد. تک سوئیچ ها در سایزهای مختلف و طول شاسی مختلف در فروشگاه ولتاتک موجود می باشد.

 • تک سوئیچ چهار پایه 12x12x5mm

  ,

  تک سوئیچ چهار پایه 12x12x5mm

  تک سوئیچ چهار پایه 12x12x5mm یک کلید بسیار کاربردی در انواع مدارات الکترونیکی و مخابراتی می باشد. تک سوئیچ ها در سایزهای مختلف و طول شاسی مختلف در فروشگاه ولتاتک موجود می باشد.

 • تک سوئیچ چهار پایه 6x6x10mm

  ,

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x10mm

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x10mm یک کلید بسیار کاربردی در انواع مدارات الکترونیکی و مخابراتی می باشد. تک سوئیچ ها در سایزهای مختلف و طول شاسی مختلف در فروشگاه ولتاتک موجود می باشد.

 • تک سوئیچ چهار پایه 6x6x12mm

  ,

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x12mm

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x12mm یک کلید بسیار کاربردی در انواع مدارات الکترونیکی و مخابراتی می باشد. تک سوئیچ ها در سایزهای مختلف و طول شاسی مختلف در فروشگاه ولتاتک موجود می باشد.

 • تک سوئیچ چهار پایه 6x6x13mm

  ,

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x13mm

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x13mm یک کلید بسیار کاربردی در انواع مدارات الکترونیکی و مخابراتی می باشد. تک سوئیچ ها در سایزهای مختلف و طول شاسی مختلف در فروشگاه ولتاتک موجود می باشد.

 • تک سوئیچ چهار پایه 6x6x14mm

  ,

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x14mm

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x14mm یک کلید بسیار کاربردی در انواع مدارات الکترونیکی و مخابراتی می باشد. تک سوئیچ ها در سایزهای مختلف و طول شاسی مختلف در فروشگاه ولتاتک موجود می باشد.

 • تک سوئیچ چهار پایه 6x6x4.3mm

  ,

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x4.3mm

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x4.3mm یک کلید بسیار کاربردی در انواع مدارات الکترونیکی و مخابراتی می باشد. تک سوئیچ ها در سایزهای مختلف و طول شاسی مختلف در فروشگاه ولتاتک موجود می باشد.

 • تک سوئیچ چهار پایه 6x6x5mm

  ,

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x5mm

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x5mm یک کلید بسیار کاربردی در انواع مدارات الکترونیکی و مخابراتی می باشد. تک سوئیچ ها در سایزهای مختلف و طول شاسی مختلف در فروشگاه ولتاتک موجود می باشد.

 • تک سوئیچ چهار پایه 6x6x8mm

  ,

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x8mm

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x8mm یک کلید بسیار کاربردی در انواع مدارات الکترونیکی و مخابراتی می باشد. تک سوئیچ ها در سایزهای مختلف و طول شاسی مختلف در فروشگاه ولتاتک موجود می باشد.

 • تک سوئیچ چهار پایه 6x6x9mm

  ,

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x9mm

  تک سوئیچ چهار پایه 6x6x9mm یک کلید بسیار کاربردی در انواع مدارات الکترونیکی و مخابراتی می باشد. تک سوئیچ ها در سایزهای مختلف و طول شاسی مختلف در فروشگاه ولتاتک موجود می باشد.

 • تک سوئیچ دو پایه 6x6x5mm

  ,

  تک سوئیچ دو پایه 6x6x5mm

  تک سوئیچ دو پایه 6x6x5mm یک کلید بسیار کاربردی در انواع مدارات الکترونیکی و مخابراتی می باشد. تک سوئیچ ها در سایزهای مختلف و طول شاسی مختلف در فروشگاه ولتاتک موجود می باشد.

 • تک سوئیچ کله خور 12x12x7.3mm برند OMRON

  ,

  تک سوئیچ کله خور 12x12x7.3mm برند OMRON

  تک سوئیچ کله خور 12x12x7.3mm برند OMRON یک کلید بسیار کاربردی در انواع مدارات الکترونیکی و مخابراتی می باشد. تک سوئیچ ها در سایزهای مختلف و طول شاسی مختلف در فروشگاه ولتاتک موجود می باشد.