• سنسور ترانس جریان 5A/5mA مدل ZMCT103C

  ,

  سنسور ترانس جریان 5A/5mA مدل ZMCT103C

  (0)
  سنسور ترانس جریان 5A/5mA مدل ZMCT103C نوعی از ترانسفورماتور جریان (CT) است که برای کاهش جریان متناوب (AC) استفاده می شود.
 • ماژول ولت متر دیجیتال رنگ آبی 0 تا 30 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ آبی 0 تا 30 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ

  (0)
  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ آبی 0 تا 30 ولت DC ، برای اندازه گیری و نمایش ولتاژ DC در دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ماژول ولت متر دیجیتال رنگ سبز 0 تا 30 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ سبز 0 تا 30 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ

  (0)
  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ سبز 0 تا 30 ولت DC ، برای اندازه گیری و نمایش ولتاژ DC در دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ماژول ولت متر دیجیتال رنگ قرمز 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.36 اینچ

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ قرمز 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.36 اینچ

  (37)
  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ قرمز 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.36 اینچ بطور مستقیم برای اندازه گیری و نمایش ولتاژ DC مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ماژول ولت متر دیجیتال روپانلی رنگ آبی 0 تا 30 ولت DC سه سیمه

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال روپانلی رنگ آبی 0 تا 30 ولت DC سه سیمه

  (0)
  ماژول ولت متر دیجیتال روپانلی رنگ آبی 0 تا 30 ولت DC سه سیمه برای اندازه گیری و نمایش ولتاژ DC مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ولتمتر 0.36 اینچی، دارای ولتاژ با دامنه 0-30 ولت DC و نمایشگر سون سگمنت آبی رنگ با سایز 0.36 اینچ می باشد.
 • ماژول ولت متر دیجیتال روپانلی رنگ سبز 0 تا 100 ولت DC سه سیمه

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال روپانلی رنگ سبز 0 تا 100 ولت DC سه سیمه

  (0)
  ماژول ولت متر دیجیتال روپانلی رنگ سبز 0 تا 100 ولت DC سه سیمه، برای اندازه گیری و نمایش ولتاژ DC در دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ماژول ولت متر دیجیتال روپانلی رنگ قرمز 0 تا 100 ولت DC سه سیمه

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال روپانلی رنگ قرمز 0 تا 100 ولت DC سه سیمه

  (0)
  ماژول ولت متر دیجیتال روپانلی رنگ قرمز 0 تا 100 ولت DC سه سیمه، برای اندازه گیری و نمایش ولتاژ DC در دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ماژول ولت متر دیجیتال رنگ آبی 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ آبی 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ

  (0)
  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ آبی 0 تا 100 ولت DC ، برای اندازه گیری و نمایش ولتاژ DC در دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ماژول ولت متر دیجیتال رنگ زرد 0 تا 30 ولت DC دو سیمه 0.28 اینچ

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ زرد 0 تا 30 ولت DC دو سیمه 0.28 اینچ

  (0)
  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ زرد 0 تا 30 ولت DC دو سیمه 0.28 اینچ ، برای اندازه گیری و نمایش ولتاژ DC در دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ماژول ولت متر دیجیتال رنگ سبز 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ سبز 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ

  (0)
  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ سبز 0 تا 100 ولت DC ، برای اندازه گیری و نمایش ولتاژ DC در دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ماژول ولت متر دیجیتال رنگ قرمز 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ قرمز 0 تا 100 ولت DC سه سیمه 0.28 اینچ

  (0)
  ماژول ولت متر دیجیتال رنگ قرمز 0 تا 100 ولت DC ، برای اندازه گیری و نمایش ولتاژ DC در دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ماژول ولت متر دیجیتال روپانلی رنگ آبی 0 تا 100 ولت DC سه سیمه

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال روپانلی رنگ آبی 0 تا 100 ولت DC سه سیمه

  (0)
  ماژول ولت متر دیجیتال روپانلی رنگ آبی 0 تا 100 ولت DC سه سیمه، برای اندازه گیری و نمایش ولتاژ DC در دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ماژول ولت متر دیجیتال روپانلی رنگ قرمز 0 تا 100 ولت DC دو سیمه

  ,

  ماژول ولت متر دیجیتال روپانلی رنگ قرمز 0 تا 100 ولت DC دو سیمه

  (0)
  ماژول ولت متر دیجیتال روپانلی رنگ قرمز 0 تا 100 ، برای اندازه گیری و نمایش ولتاژ DC در دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ماژول ولتمتر و آمپرمتر روپانلی دورنگ 100V/10A DC

  ,

  ماژول ولتمتر و آمپرمتر روپانلی دورنگ 100V/10A DC

  (0)
  ماژول ولتمتر و آمپرمتر روپانلی دورنگ 100V/10A DC مدل 100 ولت 10 آمپر DC مناسب برای نمایش دیجیتال ولتاژ در پروژه های الکترونیک می باشد.