• فیوز ریستی 3 آمپر پکیج SMD 0805 – مدل PPTC

    ,

    فیوز ریستی 3 آمپر پکیج SMD 0805 – مدل PPTC

    فیوز ریستی 3 آمپر پکیج SMD 0805 - مدل PPTC یک PTC فیوز (ریستیبل فیوز) با جریان هولد 3 آمپر از نوع SMD با پکیج 0805 می باشد.