• خازن مولتی لایر 1 میکرو فاراد – 1uF

  , ,

  خازن مولتی لایر 1 میکرو فاراد – 1uF

  خازن مولتی لایر 1 میکرو فاراد – 1uF شامل چند لایه دی الکتریک سرامیکی می باشد. از ویژگی این خازن ها می توان به ولتاژ کاری و ظرفیت بالای آنها اشاره کرد.
 • خازن مولتی لایر 10 نانو فاراد – 10nF

  ,

  خازن مولتی لایر 10 نانو فاراد – 10nF

  خازن مولتی لایر 10 نانو فاراد – 10nF شامل چند لایه دی الکتریک سرامیکی می باشد. از ویژگی این خازن ها می توان به ولتاژ کاری و ظرفیت بالای آنها اشاره کرد.
 • خازن مولتی لایر 100nF

  ,

  خازن مولتی لایر 100nF

  خازن مولتی لایر 100nF که همان خازن 104 می باشد. این خازن ها از نظر دقت و درصد خطا، دقیق تر از خازن های عدسی هستند.

  حداقل تعداد سفارش برای این محصول 10 عدد است.

 • خازن مولتی لایر 220 پیکو فاراد – 220pF

  ,

  خازن مولتی لایر 220 پیکو فاراد – 220pF

  خازن مولتی لایر 220 پیکو فاراد – 220pF شامل چند لایه دی الکتریک سرامیکی می باشد. از ویژگی این خازن ها می توان به ولتاژ کاری و ظرفیت بالای آنها اشاره کرد
 • خازن مولتی لایر 220 نانو فاراد – 220nF

  ,

  خازن مولتی لایر 220 نانو فاراد – 220nF

  خازن مولتی لایر 220 نانو فاراد – 220nF  شامل چند لایه دی الکتریک سرامیکی می باشد. از ویژگی این خازن ها می توان به ولتاژ کاری و ظرفیت بالای آنها اشاره کرد
 • خازن مولتی لایر 22pF

  ,

  خازن مولتی لایر 22pF

  خازن مولتی لایر 22pF که همان خازن 220 می باشد. این خازن ها از نظر دقت و درصد خطا، دقیق تر از خازن های عدسی هستند.

  حداقل تعداد سفارش برای این محصول 10 عدد است.

 • خازن مولتی لایر 470 پیکو فاراد – 470pF

  , ,

  خازن مولتی لایر 470 پیکو فاراد – 470pF

  خازن مولتی لایر 470 پیکو فاراد – 470pF شامل چند لایه دی الکتریک سرامیکی می باشد. از ویژگی این خازن ها می توان به ولتاژ کاری و ظرفیت بالای آنها اشاره کرد
 • خازن مولتی لایر 470 نانو فاراد – 470nF

  ,

  خازن مولتی لایر 470 نانو فاراد – 470nF

  خازن مولتی لایر 470 نانو فاراد در واقع از خانواده خازن های عدسی و بدونه پلاریته می باشند. دارای ظرفیت 470 نانو فاراد می باشد.